FRÄSNING & ROTSKÄRNING

ÅTERSTÄLL RÖRENS KAPACITET MED EN ROTSKÄRNING
Med tiden samlas skräp i ledningar. Det kan vara härdat fett, spackel eller betong som fastnat. Även rötternas rotsystem kan växa genom ledningarna med översvämning som följd. Vid en rotskärning återställer vi ledningens kapacitet genom att rensa ledningarna från rötter med ett skärhuvud. Rotresterna spolas sedan bort och ledningen blir åter välfungerande.

Spackel, betong och andra hårda material kan kräva en fräsning vilket i innebär samma metod men andra verktyg.