Drivmedel

DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR I ÖSTERGÖTLAND
Alltransport säljer stora mängder drivmedel till företagets leverantörer, samarbetspartners och externa kunder.
Du hittar Alltransports egna anläggningar i Norrköping, Söderköping, Norsholm, Åtvidaberg och Mjölby.

I Linköping har vi ett samarbete med Såifa där deras anläggning på Idögatan är öppen för våra kunder.

MINST 50% FÖRNYBAR DIESEL
Fr.o.m. Hösten 2015 så innehåller all diesel som säljs från Alltransports egna anläggningar minst 50% förnybar andel. Den förnyelsebara delen innehåller 43% HVO samt 7% RME.

Utöver detta finns nu också möjlighet att tanka HVO 100 i Norrköping.
Den HVO100 som Alltransport säljer kommer från slaktavfall och innehåller inga rester av palmolja. HVO100  är mycket klimatsmart och sänker växthusgaspåverkan med upp till 90%.