Sanering

Sanero AB är systerföretag till Wilsson Åkeri och Wilsson Relining.

I vissa avseenden är verksamheterna lika och kompetenserna kompletterar varandra och möjliggör att koncernen kan åta sig alla typer av sanerings- och spoluppdrag.

SANERING OCH UNDERHÅLL MED MODERN UTRUSTNING
Sanero utför all form av sanering och fastighetsunderhåll
Sanero har specialiserat sig på saneringsarbeten inom den tunga industrin samt bygg- och demolsektorn. Man gör allt från schemalagda saneringsinsatser till mer akuta åtgärder vid t.ex. översämning.

SANERO UTFÖR BLAND ANNAT: 
Vakuumsugning – Vid hantering av större volymer
Sanering – Flexibla lösningar inom industrisanering
Omhändertagande av flytande och torra produkter vid t.ex. översvämning

Läs mer om Seneros tjänser på sanero.se