OLJE- & MILJÖTRANSPORTER

Vi utför ADR transporter, hämtning av spilloljor, bensin, lösningsmedel, oljeavskiljare mm.
Vi samarbetar med Alltransport i Östergötland AB, moderbolaget i vår koncern som har en förvaringsstation för miljöfarligt avfall (för omhändertagande).