Om koncernen

EN KONCERN MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Alltransportkoncernen består i dag av vårt moderbolag Alltransport i Östergötland AB med fem dotterbolag. I 2014 års hållbarhetsrapport passar vi på att presentera alla delar i koncernen med fokus på hållbart företagande.

Några av de viktigaste utmaningarna framåt för vår koncern, så är det framför allt kompetensutveckling som dyker upp. Vi möter en allt tuffare marknad med hårda krav på miljöeffektiva transportlösningar.

EN PARTNER SOM BIDRAR
Vi ser att kunderna gärna söker en partner som kan bidra till långt mycket mer än bara det självklara – det är en sådan partner som Alltransportkoncernen skall vara!

//wilssons.se/wp-content/uploads/Samlingslogo_konc.png