Försäkringsbolag

BETALAR NI UT STORA ERSÄTTNINGAR I ONÖDAN?
Det finns inget i ett hus som är lika väl undangömt och ouppmärksammat som avloppen. De besiktas inte vi köp och försäljning. Så länge avloppen fungerar rimligt gör varken fastighetsägare eller hyresvärdar något åt systemen. Det är först när skyfallet kommer och dagvattnet trycks upp till en omfattande översvämning i källaren som det blir fart på alla, men då är skadan redan skedd.

Med hjälp av underhållsspolningar, slamsugning och TV-inspektioner kan vi förebygga översvämningar, fuktskador och dyra ersättningsbelopp.

VI AVSTYR POTENTIELLA FUKTSKADOR
Vi avstyr potentiella fuktskador från vattenansamlingar runt husgrunden genom en enkel förebyggande spolning av den igenslammade dräneringen. Lika enkelt är det att återställa det gamla igengrodda duschavlopp till ursprunglig kapacitet och ännu en presumtiv vattenskada är avvärjd när familjen får gäster över jul eller andra högtider då avloppets belastning ökar.

Få bättre kontroll på avloppsledningarnas skick och reglera premien för högriskavlopp
Vill ni dessutom få bättre kontroll på i vilket skick husets avloppsledningar är i och vilka skaderisker det för med sig arbetar vi med kamerautrustning som gör det möjligt att enkelt filma och dokumentera ledningarnas status både i och utanför huset. Filmen får ni digitalt av oss utan extra kostnad och kan använda för att få en mer rättvis premiesättning.

SPARA PENGAR PÅ ATT UNDERHÅLLA AVLOPP
Att det finns pengar och spara på väl underhållna avlopp är ett faktum. Vi hjälper er gärna att göra ett upplägg som passar er organisation och era kunder. Vill ni, hjälper vi er att kontakta era försäkringskunder för att boka inspektioner. Som ett mervärde för era försäkringstagare kanske ni vill subventionera tv-filmning eller spolning. Att bara informera husägarna kan också vara värdefullt. Vi hjälper er oavsett önskat upplägg. För att ge er kontroll på kostnaderna för spolning och filmning arbetar vi med fasta priser mot er som försäkringsbolag något som era försäkringstagare givetvis får ta del av oavsett vilket upplägg ni väljer på er spolningslösning.