Villa och radhusägare

HAR DITT AVLOPP ASTMA?
Visste du att en avloppsledning från exempelvis kök eller dusch ofta är så igensatt med smuts, fett, hudavlagringar och främmande föremål att den bara har 30 % av sin ursprungliga volym kvar? Jämför man det med våra luftrör motsvarar det en mycket kraftig astma. Det är därför det alltid blir stopp i avloppet och översvämning när man storstädar eller har släkten på besök. Avloppet orkar helt enkelt inte med. Med en enkel spolning återställer vi snabbt avloppsledningen till den ursprungliga kapaciteten.

EN ÖVERRASKANDE FUKT- ELLER VATTENSKADA
Ingen gillar fuktskador. De är luriga och kan komma smygande. Kanske upptäcks de inte för än det är dags att sälja huset och då står man i värsta fall där, med ett renoverat hus i toppskick som ändå inte går att sälja.
Genom att underhålla dina stuprör och tomtens övriga dränering (ex. dagvattenbrunnen), slipper du kommande fuktskador på grund av vattensamlingar runt husgrunden.

Andra fuktskador kan uppstå chockartat på bara några minuter. Även dessa kan i de flesta fall förebyggas. Bara genom att underhålla din spolbrunn minskas risken avsevärt för att få upp toalettvattnet på golvet i tvättstugan vid nästa skyfall.

JOUR
Vi hjälper dig givetvis även vid akuta stopp i dina ledningar.
Ring bara 070-661 86 60 så kommer vi och avhjälper ditt problem.

_______________

UNDERHÅLL AV AVLOPP INFÖR FÖRSÄLJNING ELLER KÖP
Det finns inget i ett hus som är lika väl undangömt och ouppmärksammat som avloppen. De besiktas inte vi köp och försäljning. Så länge avloppen fungerar rimligt glömmer vi nästan av att de finns där. Ändå har de stor påverkan på våra hus.

VÅGAR DU KÖPA EN FASTIGHET UTAN ATT HA KOLL PÅ AVLOPPSSYSTEMET?
Tänk dig första julen i huset, hela släkten är på besök och ni har kämpat för att en gång för alla ordna drömjulen. Då plötsligt händer det. Du står där med avloppsvatten upp till knäna på julaftons morgon. Systemet klarade inte den ökade belastningen. Översvämningen är ett faktum och du blickar fram mot en lång process med försäkringsbolag och saneringsfirmor. Det är inget konstigt, många gamla ledningar klarar vardagen utan några problem men får stopp när aktiviteten ökar.

Det är enkelt att återställa det gamla igengrodda duschavloppet till ursprunglig kapacitet och en presumtiv vattenskada är avvärjd. Med hjälp av underhållsspolningar, slamsugning och TV-inspektioner kan vi förebygga översvämningar, stora fuktskador och obehaglig lukt i ditt hem. Är avloppsystemet trasigt eller otätt hjälper vi er att återställa funktonalliteten med hjälp av rörinfodring.

HÖJ HUSETS VÄRDE NÄR DU SKA SÄLJA
Vi har utrustning som gör det enkelt att dokumentera dina ledningars skick. Genom att skicka ner en liten kamera kan vi filma alla avloppsledningar och du kan vid en försäljning höja värdet på ditt hus genom att kunna garantera avloppets standard och visa på den minskade risken för vattenskador.