Tank- & Cisternrengöring

STOR KOMPETENS OCH LÅNG ERFARENHET AV CISTERNRENGÖRING
Tankar och cisterner som rymmer petroleumprodukter eller andra miljöfarliga ämnen måste besiktigas med lagstadgade intervall. Detta görs för att säkerställa att läckage från tanken inte ska uppstå och skada miljö eller vatten.

Wilssons Åkeri rengör cisterner och tankar inför besiktning men utför även löpande underhåll. Även när en tank eller cisterner ska avvecklas rengör vi den. Wilssons Åkeri kan även ombesörja besiktning av dina tankar och cisterner.

TILLFÄLLEN ATT RENGÖRA TANKAR SOM RYMMER MILJÖFARLIGA ÄMNEN:
– Inför besiktning av tank
– Vid underkänd tank
– Vid avveckling av tank
– Löpandeunderhåll av tank