Wilssons skriver historia

Historia skrevs i veckan hos Wilssons,  77,2 meter, 225 mm strumpa installerades i Finspång. Cirka 300 kilo epoxy samt reliningstrumpa användes vid installationen. 7 man hjälptes åt och ett extra tack till ansvariga tekniker Jan Gustavsson och Mikael Pettersson.