tunghantering

Alltransport

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget i Alltransportkoncernen. Vi är idag en transport- och entreprenadkoncern som med ett brett utbud erbjuder våra kunder hållbara tjänster. Alltransport som startade sin verksamhet 1937 har sitt huvudkontor i Norrköping men finns även med kontor i Linköping, Motala och Oxelösund.

Verksamheten består idag av två affärsområden:

Bygg & Entreprenad som sköter entreprenad-, maskin-, lyft och tunghanteringstjänster.

Logistik, Bio & Miljö som har hand om fjärr- bio-, miljö- och tanktransporter, distribution, lager, 3PL och omfattas även av det delägda OnRoad-nätverket.

 

Genom vårt delägarskap i TRB Sverige AB så bedriver vi drivmedelsförsäljning på 5 anläggningar runt om i Östergötland. 
Omsättningen under 2019 uppgick till 747 MSEK.