Spolbil och sugbil

Kanaltätning av ventilationssystem

Att ha god ventilation i sin bostad och i fastigheten där man bor är lagstadgat för flerbostadshus. Varje byggnad där flera familjer bor granskas och mäts för att se att tillräckligt god ventilation finns att tillgå.

Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader i samhället. Enligt en undersökning av Energimyndigheten läcker 80 % av Sveriges ventilationskanaler.

Att täta ventilationen tar bort typiska problem som dålig köksventilation, ej uppfylld OVK, dåligt inomhusklimat osv.

Vi tätar dina ventilationskanaler med Linerventmetoden som används i bland annat tegel, eternit (asbest), plåt och betongkanaler.

Metoden har ett Europapatent (EP 3043121), är brandsäker med brandklass B S1-D0, är typgodkänd, är miljövänlig och med i Byggvarubedömningen samt SundaHus.

Den har många fördelar som bland annat:

 • Sänker uppvärmningskostnader
 • Förhindrar spridning av dålig lukt (matos, cigaretter, hushållsavfall etc)
 • Du slipper riva kanalsystemet och minimal åverkan i lägenheter
 • Ingen asbestsanering behövs
 • Den nya ytan klarar rörelser och sättningar i byggnaden
 • T-kors, S-kurvor och 90-gradersböj är inget hinder
 • Klarar dimensionsförändringar
 • Runda eller fyrkantiga kanaler hanteras
 • Oregelbundna övergångar är inget hinder
 • 10-års produktgaranti och 50-års estimerad livslängd
 • Återbetalas av energibesparing på normalt 3-10 år

Vill ni veta mer om kanaltätning? Kontakta oss på Wilssons!

Kontaktpersoner för kanaltätning:

Andreas Eklund

Andreas Eklund