Utrustning för rörbesiktning

Rörinspektion – besikta dina ledningar 

Wilssons besiktar dina ledningar genom en rörinspektion inför exempelvis renovering och nyproduktion i fastighet samt markförlagda ledningar. Med vår besiktning kan du enkelt få en status och säkra att dina ledningar är i gott skick.

Vi har en satellit-utrustad filmbuss. Det innebär att kameran kan docka av från vagnen i huvudledningen och filma in i servisen ca 40 m.

Vid en rörinspektion används en fastighetskamera (rörinspektionskamera) som genomför besiktningar och felsökningar av dimensioner från 20-200 mm. Status på ledningar i fastigheter samt mark redovisas sedan digitalt med film och protokoll på USB.

Vi redovisar resultaten i PIPEX efter den Svenska standarden P93/T25. Vårt filmmaterial är direkt överförbart till andra databaser såsom Vabas, Cordab, Va-banken. Vi är medlemmar i STVF där även våra operatörer enligt STVF´s förordningar är auktoriserade.

VA-konsult

Vi utför konsulttjänster inom VA. Våra tjänster omfattar:

  • Drift- och underhållsfrågor
  • Dagvatten- och översvämningsutredningar
  • Utvärdering av rörinspektion
  • Val av renoveringsmetod
  • Val av omläggning av VA-ledningar
  • Åtgärdsförslag kring problem inom avloppsledningar i mark samt fastighet.

Vill ni veta mer om rörinspektion? Kontakta oss på Wilssons!

Kontaktpersoner för rörinspektion:

Anton Lindblad

Anton Lindblad