tunghantering

Om Wilssons

Fakta

S-O Wilssons Åkeri AB var ursprungligen ett familjeföretag, grundat 1957. Sedan 2014 ägs företaget av Alltransportkoncernen. Wilssons förfogar över ett brett utbud av tjänster, bland annat relining, spol, sug och rör-inspektioner.

Företaget har cirka 50 fast anställda och omsatte år 2022 73,5 MSEK.
Huvudkontoret är beläget i Norrköping men vi har även kontor i Linköping samt en filial i Motala.

Wilssons är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier.

  • Grunden till ISO 14001 är de 55 kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem.

För att kunna erhålla ett ISO 9001 samt 14001 certifikat måste verksamheten blir granskad mot kraven i ISO av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Personal

Reliningsavdelningen har en personalstyrka på cirka 30 fast anställda.
Samtliga montörer har den utbildning som krävs för att utföra våra tjänster, bland annat härdplastutbildning, heta arbeten, fallskydd, ID06 med mer.
Företaget är fackligt anslutna till Byggnads kollektivavtal.
Vi på Wilssons besitter lång erfarenhet av relining, vissa av teknikerna har varit med sedan starten 2003.

Avdelning spol, sug och rör-inspektion har en personalstyrka på cirka 15 fast anställda, samtliga utgår från Norrköping. Även här har personalen den utbildning som efterfrågas, bland annat YKB, STVF, ADR samt arbete på väg.

Årlig personalenkät

Den årliga personalenkäten är ett av våra verktyg för att mäta hur Wilssons utvecklas på personalsidan. Resultatet sammanställs och används sedan i affärsplanprocessen där vi prioriterar och beslutar om aktiviteter för att förbättra oss.

Under de senaste åren har vårt moderbolag Alltransport utökat aktiviteterna i Alltransports idrottsförening, som syftar till att främja hälsofrågorna inom koncernen. Här finns möjligheter till fysiska aktiviteter och att ta del av kostfrågor och föreläsningar. Genom att skapa rätt förutsättningar för våra anställda har vi grunden till ett framgångsrikt Wilssons.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 32 00