tunghantering

Relining & Stambyte

Traditionellt har rörledningssystem renoverats genom att VA-stammarna (i till exempel kök och badrum) helt enkelt byts ut mot nya rör, ett så kallat stambyte. Ett stambyte är ett omfattande ingrepp, där väggar och golv måste bilas upp för att vatten- och avloppsledningar ska kunna friläggas. Det kan i många fall innebära att de boende måste evakuera bostaden medan arbetet utförs.

Under 1990-talet började man söka efter ett alternativ till den traditionella metoden och man utvecklade en ny teknik som kallas relining. Idag finns flera olika metoder av relining där rörens insida infodras med olika material.

Vi på Wilssons använder oss utav flexibelt foder (strumpmetoden) samt av polyesterplast (spraymetoden). Då varje fastighet är unik så väljer vi tillsammans med kunden den metod som passar bäst. De båda metoderna kan med fördel kombineras på vissa projekt, allt utefter de förutsättningar som råder. Vi inspekterar alltid rören innan vi lämnar anbud, i vissa fall så passar inte relining då rören kan vara i för dåligt skick. Då rekommenderar vi traditionellt stambyte.

Rörinfodring har en förväntad livslängd på 50 år, är billigare än traditionellt stambyte och går betydligt fortare.

Vi startade reliningsverksamheten 2003, och har hela tiden utvecklat både vår personal och tekniken vi arbetar med.