Relining av avloppsrör

Relining eller stambyte vid avloppsrenovering?

Om ni planerar att renovera avloppsrören i en äldre byggnad har ni i dagsläget två alternativ – stambyte eller relining. Så länge det befintliga rörsystemet är i generellt gott skick lönar det sig i regel att välja relining istället för stambyte. Fördelarna är många. Ni sparar både tid och pengar, samtidigt som ni kan få ut ytterligare 50 funktionella år av era nuvarande ledningar – utan att behöva riva upp interiören.

Ett traditionellt stambyte är ett både tidskrävande och kostsamt projekt som kräver stora ingrepp på fastigheten. Golv och väggar måste bilas upp för att frilägga de gamla avloppsledningarna, som sedan ska ersättas med nya rör. Normalt byts även tätskiktet ut, varpå hela grundkonstruktionen behöver återställas. Förutom en genomgående renovering av inredningen tillkommer även hantering av deponi och farligt avfall, vilket ökar på slutnotan. Vanligtvis måste bostäderna också utrymmas under arbetets gång.

På Wilssons erbjuder vi en smartare lösning! Vi tillhandahåller flera effektiva reliningmetoder, som alla går ut på att förstärka de existerande rören från insidan. Det suddar genast ut många av de orosmoln som brukar förknippas med en avloppsrenovering.

Relining VS stambyte – hur påverkas de boende i huset?

Vid ett stambyte förvandlas i princip hela fastigheten till en byggarbetsplats. I de flesta fall betyder det att de boende måste evakuera sina hem och förses med alternativ logi medan arbetet pågår – vilket oftast rör sig om veckor eller månader. Vid relining är förfarandet betydligt snabbare. WC och vattenlås monteras endast bort tillfällig och eftersom de befintliga rören förstärks inifrån behöver vi inte öppna upp varken väggar eller golv. De boende störs inte av byggdamm eller buller och kan använda faciliteterna igen så snart rörinfodringarna har härdat. Hela arbetet är klart på några dagar och alla kan bo kvar under tiden. Smidigt och kostnadseffektivt!

Fördelar med relining istället för stambyte

Under förutsättning att fastighetens avloppsrör är i renoverbart skick finns en rad olika fördelar med att välja relining framför ett traditionellt stambyte:

 

  • Billigare – lägre material- och arbetskostnader, samt färre kringkostnader för övrig renovering, avfallshantering, deponi etc.
  • Snabbare – de existerande rören fodras och förstärks inifrån istället för att bytas ut. Arbetet är klart på några dagar, till skillnad från ett stambyte som kan ta flera månader.
  • Mindre invasivt – relining kräver inga omfattade ingrepp på fastigheten. Då inget avfall genereras skonar det dessutom miljön.
  • Låg störningsgrad – de boende slipper damm, bråte och buller och behöver inte utrymma sina hem under pågående arbete.
  • Enklare, men lika hållbart – upp till 50 års extra livslängd på befintliga avloppsstammar!

Vi startade reliningsverksamheten 2003, och har hela tiden utvecklat både vår personal och tekniken vi arbetar med.

 

Vill ni veta mer om relining? Kontakta oss på Wilssons!

Varför krångla med ett stambyte när ni kan ge era befintliga avloppsrör nytt liv med relining – snabbt, smidigt och till en bråkdel av kostnaden? Boka in en fri konsultation med någon av våra reliningexperter, så kikar vi närmare på ert projekt och tar fram den mest optimala lösningen tillsammans. Välkommen!

 

Kontaktpersoner för relining:

Andreas Eklund

Andreas Eklund

Sälj entreprenad

Christian Klintestam

Christian Klintestam

Sälj privatpersoner