Projektreferenser

Berga lillgård

Relining av gemensamma samlingsledningar under radhus samt mark.

BRF Annelund, Skärblacka

Här har vi relinat med både polyesterplast samt flexibelt foder, polyesterplast i lägenheter och stående stammar, flexibelt foder installerade vi under bottenplattan hela vägen ut till det kommunala ledningsnätet.

BRF Domarebacken, Alby

Även här har vi relinat samtliga dag- samt spillvattenledningar. Detta projekt bestod av två 8-våningshus, vilket innebar många hyresgäster och tydlig information till samtliga berörda.

BRF Kopparkypen, Norrköping

I detta projekt har vi endast relinat spillvattenledningar under bottenplattorna.
Installationerna har endast varit med flexibelt foder. Vi har installerat grenfoderförstärkningar i samtliga gren under bottenplattan.

BRF Nyköpingshus Nr 15

Relining av bottenplattor med både polyestermetoden och med flexibelt foder.

Sammarbetspartners

 • Willhem
 • Hembla
 • Platen
 • HSB Östra
 • Assemblin
 • Riksbyggen
 • Melander Bygg
 • NCC Nodig
 • AARSLEFF

Medlemsföretag i:

 • ISO
 • STVF
 • Byggnads
 • Byggföretagen