Relining av avloppsrör

Relining av avloppsrör

Avloppsrenovering har länge varit synonymt med att installera ett helt nytt rörledningssystem, vilket är ett massivt åtagande som ofta blir både dyrt och omständligt. Men i många fall kan det fruktade stambytet skjutas på framtiden – med flera decennier. Lösningen heter relining. Tekniken utvecklades under 1990-talet och syftar till att öka livslängden på de befintliga avloppsstammarna genom att förstärka rören – inifrån. Därmed krävs inga ingrepp på fastigheten, förfarandet är snabbare, enklare, renare och boende eller hyresgäster kan dessutom bo kvar hemma under tiden. Eftersom varken rör, tätskikt eller inredning behöver bytas ut genereras heller inget avfall, vilket är bättre för miljön.

Ibland kan det dock vara mer motiverat att utföra ett komplett stambyte än att relina rejält undermåliga rör. Med det i åtanke vill vi uppmana alla fastighetsägare att kontrollera avloppssystemen i god tid – det kan spara mycket pengar!

På Wilssons har vi arbetat med relining av avloppsstammar i närmare 20 år. Vi är väl förtrogna med de metoder vi använder och utbildar våra medarbetare kontinuerligt för att hela tiden hålla oss à jour med utvecklingen. Vår kunskap och erfarenhet är er trygghet! Vi kan avlopp. Vi kan relining. Och vi vet vad som fungerar var. Vi undersöker alltid rören på plats innan vi ger ett anbud och ser till att ta fram den mest fördelaktiga renoveringslösningen för er fastighet.

Hur lång hållbarhet har relining?

Då relining började användas först i slutet av 1990-talet och tekniken har förbättrats mycket sedan dess finns ännu inget facit på hur länge en bra rörinfodring faktiskt kan hålla. Utgår vi från de metoder som tillämpas idag kan vi dock räkna med att en välgjord relining har en hållbarhet som motsvarar, eller till och med överstiger, ett traditionellt stambyte. Hur varaktigt resultatet blir beror dels på vilket skick de befintliga rören är i, dels på vilket material som används. Men framför allt är det viktigt att installationen sker på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Rätt utförd kan en relining öka livslängden på era avloppsstammar med 50 år – eller mer.

Viktigt att välja rätt typ av relining

Vid relining av avloppsrör är valet av installationsteknik avgörande för att få ett långsiktigt hållbart resultat. Rörens ursprungliga skick har stor betydelse för slutresultatet och påverkar även vilken reliningmetod som lämpar sig bäst för renoveringen, men det är många faktorer som spelar in. Relining av betongrör i mark ställer till exempel helt andra krav på materialet än rörinfodring av VA-ledningar inomhus. Vid renovering av avloppsstammarna i ett flervåningshus gäller också andra förutsättningar än om vi ska relina avloppsrören i en enplansvilla. Wilssons erbjuder relining av stammar i alla typer av fastigheter – från fristående villor och radhus till större lägenhetskomplex. Vi genomför alltid en noggrann kamerainspektion av det aktuella rörsystemet och anpassar såväl tillvägagångssätt som materialval efter varje enskilt projekt.

Våra reliningmetoder

Wilssons använder flera välbeprövade metoder för relining av avloppsstammar. Varje teknik har sina egna fördelar och optimala användningsområden. Metoderna går även utmärkt att kombinera för att skräddarsy unika lösningar. Oavsett vilken typ av relining som väljs börjar vi alltid med att sanera rören invändigt för att avlägsna beläggningar och få en fin grund att bygga vidare på. Läs mer om de olika reliningmetoderna nedan.

Relining med polyester – spraymetoden

Polyesterspray lämpar sig bäst för smala och krökta avloppsledningar på mellan DN 50 och DN 160. Metoden ger en slitstark, korrosionstålig yta och passar utmärkt för renovering av avloppsrör inomhus, exempelvis i kök och badrum, samt för brunnsledningar. Inför installationen rengörs och torkas rören noggrant. Under tiden förbereds en specialanpassad tvåkomponentsplast som sedan sprayas i ett jämnt skikt på insidan av rörväggarna. Detta moment upprepas tre gånger för att uppnå rätt tjocklek på plasten och säkerställa att alla skarvar och eventuella sprickor täcks. Därefter inspekteras rören med kamera för att garantera ett kvalitativt slutresultat. När polyesterplasten härdar skapas i princip ett nytt, slätt och tätt rör inuti det gamla. Spraytekniken rekommenderas främst för relining av rör som fortfarande är i relativt gott grundskick och där inga större skador eller förskjutningar har uppstått.

Relining med flexibelt foder – strumpmetoden

Flexibelt foder lämpar sig främst för renovering av lite grövre avloppsrör och markledningar på upp till DN 225. Metoden går ut på att en epoxiimpregnerad nålfilt med anpassad dimension och tjocklek vrängs in i det befintliga röret. Denna flexibla ”strumpa” blåses därefter upp med hjälp av tryckluft för att sluta tätt mot rörväggarna och täppa igen alla eventuella skador. Installationen avslutas med en kamerainspektion för att säkerställa att allting ser bra ut. När fodret sedan härdar bildas ett nytt, helt homogent och självbärande rör inuti det gamla. Strumpinfodring rekommenderas särskilt om det finns större hål, brott eller fogförskjutningar på rören. Det flexibla materialet är mycket tåligt mot påfrestningar och klarar sättningar väl vilket gör det exemplariskt för relining av betongrör utomhus, samt för större ledningar i och under huskroppar.

Relining med grenfoder

Vid relining med grenfoder används samma process och flexibla material som vid strumpinfodring, men här förstärker vi samtliga grenanslutningar i rörsystemet med en speciellt utformad strumpa som är avsedd för ändamålet. I ett rörledningssystem är det oftast förgreningarna som utsätts för mest slitage. Därför är det också extra viktigt med robusta förstärkningar i dessa områden. Installation av grenfoder bör göras i samband med relining av hela avloppssystemet, men kan även utföras som en separat åtgärd vid behov. Greninfodring går också utmärkt att kombinera med spraymetoden för att få ett extra hållbart resultat. Vid en komplett relining av avloppsstammarna installeras grenfoder i regel sist. Öppningar tas då upp för alla förgreningar i den nya rörinfodringen, varpå grenfodret appliceras ovanpå så att det överlappar samtliga skarvar. Därmed uppnås ett helt tätt, skarvfritt och homogent rörsystem med exceptionell hållbarhet. Relining med grenfoder fungerar på alla typer av rör, inklusive stående stammar, ledningar i bottenplattor och även kraftigare betongrör utanför fastigheten.

Matris över vilken metod som passar bäst för respektive område:

Polyester

Flexibelt foder

Grenfoder

Avlopp inomhus

X

X

Markledningar

X

X

Ledningar under hus

X

X

Intresserad av relining? Kontakta oss på Wilssons!

Funderar ni på att renovera era avloppsstammar och undrar om relining är ett lämpligt alternativ för er? Boka in en kostnadsfri konsultation med någon av våra reliningspecialister, så tittar vi närmare på vilka möjligheter som finns i just er fastighet och tar fram den mest fördelaktiga lösningen tillsammans. Välkommen!

 

Vårt dedikerade reliningteam i Norrköping:

Andreas Eklund

Andreas Eklund

Sälj entreprenad

Christian Klintestam

Christian Klintestam

Sälj privatpersoner