tunghantering

Relining metoder

Polyester

Denna metod används främst i avlopp inomhus som t ex kök, wc, tvättställ samt brunnsledningar, allt ifrån dn 50 upp till dn 160, installationen innebär att vi blandar tvåkomponentsplast som vi sedan slungar ut i det gamla, befintliga röret. Detta moment upprepar vi tre gånger för att få rätt tjocklek på plasten och för att säkerställa ett bra slutresultat.

 

Flexibelt foder

Den här metoden använder vi ofta i markledningar och i ledningar under husen. Metoden skapar ett homogent, eget rör i det gamla röret. Vi vränger in en epoxiimpregnerad nålfilt som härdar mot det befintliga röret. Metoden passar rördimensioner upp till dn 225. Det flexibla fodret är exemplariskt i markledningar och större ledningar i och under huskroppar.

 

Grenfoder

Processen när vi installerar grenfoder är lika som den med flexibelt foder. Här förstärker vi alla grenanslutningar i rörsystemet, det är ofta i grenanslutningarna som röret har mest slitage. Denna metod går utmärkt att installera i samband med relining av hela avloppssystem.

Installationen av grenfoder går att utföra på alla typer av rör, som stående stammar, i bottenplattor och även utanför fastigheten.