Dammbindning av grusväg med Dustex

Dammbindning med Dustex

Åtgärda dammande grusvägar med naturens eget bindemedel.

Erfarenheten visar att dammbindning med Dustex minskar behovet av nytt grus och underhållshyvling, dessutom reduceras tjälskadorna och vägens bärighet ökar. Totalt sett ger Dustex rätt och slätt ett mer varaktigt resultat. Istället för att efter en kort tid vara tvungen att göra om behandlingen, kan underhållsresurserna användas där de bättre behövs. Slutresultatet blir en bättre väg med högre standard – som dessutom ger en mindre belastning på naturen.

Kontakta oss för att beställa dammbindningsmedlet Dustex, så kommer vi och sprider ut det på din väg. Wilssons säljer också Dustex i råform. För leverans med bil måste beställningen vara på minst två kubikmeter. Det finns möjlighet att hämta mindre mängder själv hos oss på Wilssons, kontakta oss innan.

Nedan ser du en jämförelse mellan vägsalt och DUSTEX:

VÄGSALT

  • Salt binder inte damm utan håller vägen fuktig och därigenom dammfri.
  • När vägen torkar på sommaren mister saltet sin effekt och jobbet är ogjort.
  • Salt bryts inte ner, utan anrikas i grundvattnet och påskyndar rostangrepp.
  • Saltade vägar är mer känsliga för vattenerosion och tjälskador.

DUSTEX

  • Dustex tillverkas av en förnybar råvara.
  • Dustex binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana.
  • Dustex ger vägen bättre motståndskraft mot regn, torka, frost och tjäle, jämfört med salt.
  • En Dustex-behandlad väg kräver dessutom mindre underhåll och ger inte upphov till rostangrepp.
  • När Dustex bryts ner blir det en naturlig del i kretsloppet.

Vill ni veta mer om dammbindning? Kontakta oss på Wilssons!

Kontaktpersoner för dammbindning:

Anton Lindblad

Anton Lindblad