Spolbil och sugbil

Slamsugning & avloppsspolning i Norrköping

Håll dina rör i form med avloppsspolning. Förebygg slitage och stopp av dina rör med kontinuerliga avloppsspolningar. Med den mest effektiva utrustningen som finns på marknaden utför Wilssons rengöring av ledningar, planerade underhåll av kommunala dag- och spillvattensledningar samt åtgärdar akuta avloppsstopp med våra anpassade bilar och inspektionsutrustning. Vid rengöring av kulvertledningar använder vi bilar med pumpar som har hög vattenkapacitet för bästa resultat.

Teknik

Vi spolar med tryck på mellan 50 och 220 bar och kan variera vattenflödet mellan 20 och 550 liter/minut. Vi har olika kombinerade bilar för dim. 50 mm – 1600 mm. Samtliga spolbilar har även utrustning för att slamsuga. Vi har fordon av mindre modeller vilket gör det lätt att komma in överallt till exempel i garage, trånga gårdar och andra svåråtkomliga utrymmen.

Exempel på spolningar vi utför:

  • Rengöring av olika typer av rör
  • Fräsning samt rotskärning vid inträngande rötter eller dylikt.
  • Underhåll av dag- och spillvattenledningar samt kulvertledningar
  • Åtgärdar akuta avloppsstopp
  • Stam- och fastighetsspolning
  • Rotskärning / fräsning av rör
  • ADR miljötransporter
  • Vidarepumpning av vätskor via fordonsmonterad pump (VL-Pump)
  • Slamsugning

Färskvatten

Vi utför även färskvattentransporter, t.ex. leverans av dricksvatten samt poolvatten.
Vi utför även rengöring av grävda vattenkällor och borrhål, samt tryckning av borrhål.

 

VI HAR JOUR ALLA DAGAR I VECKAN – ÅRET RUNT – DYGNET RUNT!

Vi på Wilssons har JOUR dygnets alla timmar, alla dagar i veckan, hela året om. Jul, midsommar, påsk och alla andra röda dagar, Har du akuta stopp, läckage eller översvämningar, ring  011-19 32 32.

Har du behov att utföra planerat underhåll på kvällar och helger löser vi givetvis även det.

Vill ni veta mer om avloppsspolning & slamsugning? Kontakta oss på Wilssons!

Kontaktpersoner för avloppsspolning & slamsugning:

Anton Lindblad

Anton Lindblad