tunghantering

Grenfoder

Processen när vi installerar grenfoder är lika som den med flexibelt foder. Här förstärker vi alla grenanslutningar i rörsystemet, det är ofta i grenanslutningarna som röret har mest slitage. Denna metod går utmärkt att installera i samband med relining av hela avloppssystem. 

Installationen av grenfoder går att utföra på alla typer av rör, som stående stammar, i bottenplattor och även utanför fastigheten.