Högtrycksspolning

VI RENGÖR DINA RÖR MED HÖGTRYCKSSPOLNING
Håll dina rör i form med spolning. Förebygg slitage och stopp av dina rör med kontinuerliga spolningar.
Med den mest effektiva utrustningen som finns på marknaden utför Wilssons Åkeri rengöring av ledningar, planerade underhåll av kommunala dag- och spillvattensledningar samt åtgärdar akuta avloppsstopp med våra anpassade bilar och inspektionsrobotar. Vid rengöring av kulvertsledningar, använder vi bilar med dubbla pumpar för bästa resultat.

Vi spolar med tryck på mellan 50 och 220 bar och kan variera vattenflödet mellan 20 och 550 liter/minut. Vi har olika kombinerade bilar för dim. 50 mm – 1200 mm. Samtliga spolbilar har även utrustning för att suga.

EXEMPEL PÅ SPOLNINGAR VI UTFÖR:
– Rengöring av ledningar
– Planerade underhåll av dag- och spillvattenledningar (kulvertledningar)
– Åtgärdar akuta avloppsstopp
– Stam- och fastighetsspolning
– Tank- och cisternrengöring

Vi rengör skonsamt och effektivt genom att spola med högt tryck från roterande munstycken.