Personal

På Wilssons Åkeri är vi stolta över vår trevliga, välutbildade och erfarna personal
I dagsläget är vi femtontalet personer på Wilsson Relining. Thomas Strid är VD och Andreas Eklund fungerar som projektledare och assisterar även på arbetsplatserna vid behov. Personalen arbetar i team, två och två. Samtliga har ID06, härdplastutbildning, hjärt- och lungräddning, heta arbeten och brandskyddsutbildning.