OM WILSSONS ÅKERI

BRANSCHLEDANDE PÅ TV-INSPEKTIONER AV RÖR
S-O Wilssons Åkeri AB var ursprungligen ett familjeföretag, grundat 1957. Sedan 2014 ägs företaget av Alltransportkoncernen. Wilssons Åkeri har 20-talet fast anställda och omsätter mellan 25 och 30 miljoner. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Norrköping och Linköping varifrån man utgår med både fordon och personal.

• Wilssons har den modernaste utrustningen som finns på marknaden i dag.
• Från och med 2003 utför vi rörinfodring av befintliga ledningar i vårt dotterbolag Wilsson Relining AB.
• Wilssons var först i Östergötland med TV-inspektion av rör och sedan dess har vi varit branschledande.

ETT MÅLSTYRT FÖRETAG MED SMARTA MÅL:
– Skapar vi bättre kundlösningar
– Styr vi verksamheten mot social, miljömässig och ekonomisk balans
– Bryr vi oss om vår personal och våra kunder

NU FORTSÄTTER UTVECKLINGEN
Under 70-talet började Wilssons Åkeri med slamsugning och högtrycksspolning och verksamheten växte.
Wilssons Åkeri började inspektera ledningar med hjälp av TV-inspektion 1980.
Företaget gjorde sin första rörinfodring av en befintlig ledningar 2003.