Hållbarhet

Vi vill bidra till ”en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” (Kommissionens definition av hållbar utveckling, Brundtland-rapporten 1987).

Vi har utvecklat ett hållbart synsätt och arbetar målmedvetet med dessa frågor.
Varje år redovisas hela koncernens arbete i vår Hållbarhetsrapport tillsammans med uppföljning av mätetal.

Hållbart synsätt för oss är att:
– hålla det vi lovar och ta fram kvalitativa lösningar
– skapa konkurrensfördelar för våra kunder genom att arbeta kostnadseffektivt
– bidra till att våra kunder når sina miljömål genom att alltid sikta mot hög miljöprestanda
– få våra kunder att känna sig trygga i att vi utför våra tjänster på ett arbetsmiljömässigt bra och säkert sätt genom att vi alltid sätter arbetsmiljö och säkerhet först
– få våra kunder att känna sig trygga i att vi utför våra tjänster på ett trafiksäkert sätt genom att kompetensutveckla och att följa upp
Vi vill vara ett ansvarstagande företag i samhället och därför bidrar vi till lokala föreningar och påverkar och förbättrar genom att delta i nätverk och samarbetsgrupper