Påverkan

UTSLÄPP TILL LUFT
Utsläpp till luft i samband med förbränning av drivmedel står för den större delen av koncernens miljöpåverkan, liksom för Wilssons Åkeri. Koncernen har sedan början av 2000-talet följt upp och beräknat utsläpp i samband med utförda kunduppdrag. Uppföljningen redovisas varje år i koncernens hållbarhetsrapport.

FÖRBRUKNING
Vi mäter och följer upp vår elförbrukning kring uppvärmning och elförbrukning på kontor, omklädningsrum, lager, verkstäder, garage och uppställningsplatser i både Norrköping och Linköping.

AVFALL
I dag är hantering av avfall en viktig del i samhällets infrastruktur. Vårt avfall tas omhand genom återvinning, förbränning eller deponi. Vi arbetar aktivt med att ta fram åtgärder som minskar avfallet.