Bostadsrättsföreningar

HAR DU KOLL PÅ LÄGET?
Välj rätt partner till alla dina fastigheter.
Att ha bra koll på föreningens alla ledningar och avlopp är viktigt, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom återkommande underhåll på er fastighet och i synnerhet på avloppssystemet höjer ni fastighetens värde och kan unna er att planera insatserna istället för att få oönskade, dyra, akuta stop.

VI KAN HJÄLPA ER ATT HÖJA VÄRDET PÅ FASTIGHETEN
Wilssons åkeri är en mångsidig partner till er bostadsrättsförening vi kan förebygga översvämningar, stora fuktskador och obehaglig lukt i huset. Vi kan hjälpa er att höja värdet på er fastighet.

ALLT VI KAN
Vi spolar och underhåller avlopp, vaccumsuger samt utför rotskärning i ledningar. Dessutom kan vi besikta alla era stammar, rör och ledningar. Med hjälp av TV-filmning, där vi skickar ner en liten kamera i alla avloppsledningar, får ni en bra bild över vilket underhåll som behöver göras på fastighetens avloppssystem och när det bör ske.

BUBBLANDE AVLOPP ÄR EN VARNINGSKLOCKA
I många äldre flerfamiljshus, bubblar och låter det i avloppen. Vissa tycker att det är hemtrevligt andra att det irriterar. Helt klart är det i alla fall ett tecken på att avloppen är trånga och att det finns en förhöjd risk för översvämning/vattenskada. Visste du att en avloppsledning från exempelvis kök eller dusch ofta är så igenslammad med smuts, fett, hudavlagringar och främmande föremål att den bara har 30 % av sin ursprungliga volym kvar? Jämför man det med våra luftrör motsvarar det en mycket kraftig astma. Det är därför det alltid blir stopp i avloppet och översvämning kring jul när alla i huset storstädar har stora tjocka släkten på besök. Avloppet orkar helt enkelt inte med. Med en enkel spolning återställer vi snabbt avloppsledningen till den ursprungliga kapaciteten.

En överraskande fukt- eller vattenskada
Ingen gillar fuktskador och i en bostadsrättsförening kan det bli ett mycket kostsamt och omfattande projekt. Plötsligt behöver ett helt källarplan med förråd saneras. Fuktskadorna är luriga och kan komma smygande. Kanske upptäckas de inte för än fukten börjat stiga upp i huset och fasad och panel blivit angripet. Bättre då att avhjälpa problemet innan det uppstår. Genom att underhålla föreningens stuprör och tomtens övriga dränering (ex. dagvattenbrunnen), slipper ni kommande fuktskador på grund av vattensamlingar runt husgrunden.

Andra fuktskador kan uppstå chockartat på bara några minuter. Även dessa kan i de flesta fall förebyggas. Bara genom att underhålla fastighetens spolbrunn minskas risken avsevärt för att få upp toalettvattnet på golvet i tvättstugan vid nästa skyfall.

JOUR
Vi hjälper dig givetvis även vid akuta stopp i dina ledningar.
Ring bara 070-661 86 60 så kommer vi och avhjälper ditt problem.

Byta stammar eller rörinfodra
När fastighetens avloppsledningar åldras, krackelerar och kanske riskerar att skapa läckage kan man välja en nyare metod som konkurrerar med de traditionella, kostsamma och utdragna stambytena. Vårt systerbolag Wilsson Relinging var ett av de första bolagen att förnya rör på detta sätt och hjälper er att skapa en ny hel och hård beläggning inne i det gamla röret. Man skapar helt enkelt ett nytt rör i röret utan långdragna avbrott eller påverkan på huset i övrigt. Snabbt, enkelt och billigt.