Fastighetsägare

KONTROLL, LÖNSAMHET OCH GLADA HYRESGÄSTER
Att ha bra koll på fastighetens alla ledningar och avlopp är viktigt, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom återkommande underhåll på fastighetsbeståndet och i synnerhet på avloppssystemen förlänger ni fastighetens livslängd och kan unna er att planera insatserna istället för att få oönskade, dyra, akuta stop.

ALLT VI KAN
Vi spolar och underhåller avlopp, vaccumsuger, samt utför rotskärning i ledningar. Dessutom kan vi besikta alla era stammar, rör och ledningar. Med hjälp av TV-filmning får ni en bra bild över vilket underhåll som behöver göras på fastighetens avloppssystem och när det bör ske.

SCHEMALAGDA UNDERHÅLLSSPOLNINGAR MED DOKUMENTATION TILL FAST PRIS
Med hjälp av schemalagda underhållsspolningar, slamsugning och TV-inspektioner kan vi förebygga översvämningar, fuktskador och dyra saneringar. Det ger dig som fastighetsägare: kontroll, lönsamhet och glada hyresgäster. Efter varje spolning får du även en digital dokumentationsfilm och en kort rapport om ledningens status. Då kan du även göra välinriktade punktinsatser med information till hyresgäster, om hur man hanterar ett avlopp och bli kvitt onödiga stopp, på grund av felaktigt handhavande, i framtiden.

MINIMERA FUKTSKADORNA FRÅN DAGVATTNET
Vi avstyr kommande fuktskador på grund av vattensamlingar runt husgrunden genom en enkel förebyggande spolning, sugning och filmning av igenslammad dränering, så som stuprör, brunnar mm.

FÅ KONTROLL PÅ RISKER MED HJÄLP AV RÖRFILMNING
Vill ni få kontroll på i vilket skick husets avloppsledningar är i och vilka skaderisker det för med sig arbetar vi med kamerautrustning som gör det möjligt besikta ledningarna genom att enkelt filma och dokumentera status på ledningar både i och utanför huset. Filmen får ni digitalt av oss utan extra kostnad och kan använda för att planera framtida underhåll i rätt ordning och avhjälpa akuta risker.

FASTA PRISER FÖR BÄSTA KONTROLL
För att ge er kontroll på kostnaderna för spolning och filmning arbetar vi med fasta priser mot er som fastighetsägare.

JOUR
Vi hjälper dig givetvis även vid akuta stopp i dina ledningar.
Ring bara 070-661 86 60 så kommer vi och avhjälper ditt problem.

BYTA STAMMAR ELLER RÖRINFODRA
När fastighetens avloppsledningar åldras, krackelerar och kanske riskerar att skapa läckage kan man välja en nyare metod som konkurrerar med de traditionella, kostsamma och utdragna stambytena. Vårt systerbolag Wilsson Relinging var ett av de första bolagen att förnya rör på detta sätt och hjälper er att skapa en ny hel och hård beläggning inne i det gamla röret. Man skapar helt enkelt ett nytt rör i röret utan långdragna avbrott eller påverkan på huset i övrigt. Snabbt, enkelt och billigt.