RELINING

Wilssons Relining är ett företag med kompetent och erfaren personal som arbetar med relining av skadade/gamla avloppsrör.

VAD ÄR RELINING?
Relining eller rörinfodring är precis som det låter, sätt att skapa ett nytt rör med en slät yta. Det nya röret skapas i gamla befintliga rör som har nedsatt funktionalitet eller riskerar att gå sönder.

3 KOMPLETTERANDE METODER
På Wilsson Relining jobbar vi med tre kompletterande metoder:

• STRUMPMETODEN
• SPRUTMETODEN
• PUNKTLAGNING

SPRUTMETODEN
Med sprutmetoden relinar man genom att föra in ett roterande munstycke som slungar ut glasarmerad polyesterplast i minst tre lager. En metod som passar bra i hus.

STRUMPMETODEN
Med strumpmetoden relinar man genom att ”blåsa” in ett flexibelt foder som man härdar för att skapa ett nytt hårt rör i det befintliga röret. En metod som passar bäst på rör som ligger i marken.

PUNKTLAGNING
Med punktlagning kan man laga mindre skador i ett befintligt rör.

VAD KAN MAN RELINA?
Det huvudsakliga användningsområdet för relining är avloppssystem, och i synnerhet dolda eller svåråtkomliga avloppsledningar. Merparten av de rör som relinas finns i husgrunder, men även stående avloppsstammar och grenledningar relinas med fördel.

Utöver avloppssystem kan vi, oavsett form, infodra vilket typ av rör som helst, med undantag för dricksvattenledningar eftersom de inte är godkända att infodras i Sverige.

RELININGEN ELLER STAMBYTE?
Det finns många anledningar till att välja infodring/relining. Reliningen skiljer sig från stambytet. Man behöver inte bryta upp golv och väggar. Arbetet tar bara cirka en dag per lägenhet och alla kan bo kvar i fastigheten.

RELINING ÄR ETT UTMÄRKT VAL:
1. För att enkelt laga skador i en ledning som till exempel sprickor, hål, otäta skarvar
2. För att täta ledningar mot utvändig rotinväxning.
3. För att det blir stopp i en ledningen ofta, p.g.a. att den har en skrovlig och skadad yta.
4. I rent förebyggande syfte i samband med större renoveringar i fastigheter.

Vill du veta mer eller boka ett första möte kontakta oss via formuläret till höger eller ring 011-19 32 00!

//wilssons.se/wp-content/uploads/ICONER_RÖRSYSTEM_okt2.png