Punktlagning & reparationer

PUNKTLAGA UTAN STOPP
Är skadorna på ledningen av mindre karaktär utför vi även akuta punktlagningar och reparationer av trasiga avloppsrör. Det kan vi göra utan att för den del behöva stoppa driften av den.

SÅ FUNGERAR PUNKTLAGNING
Vi använder oss av glasfiberduk som impregneras med silikat (en typ av härdplast). Silikatet har fördelen att härda extremt fort och blir i kombination med glasfibern mycket hård.

Glasfiberduken rullas efter impregneringen upp på en hjulförsedd, uppblåsbar gummikolv. Kolven kopplas till tryckluft och förs sedan in till skadan där den pumpas upp med luft och glasfiberduken klistras då fast mot rörväggen. Gummikolven är ihålig vilket gör att driften av ledningen inte behöver stoppas. Efter bara någon timme har duken härdat och luften släpps ut ur kolven. Skadan är reparerad och lagningen avklarad.

PASSAR BÄST FÖR UTOMHUSLEDNINGAR
Denna metod är först och främst anpassad för ledningar utomhus med dimensionerna 100 mm upp till 400 mm där vi kan arbeta från en nedstigningsbrunn.