Relining i hus

VAD RELINAR MAN I HUSET?
I ett hus kan alla typer av avloppsrör med fördel relinas. Med ”Sprutmetoden” relinar man genom att föra in ett roterande munstycke som slungar ut glasarmerad polyesterplast i minst tre lager. I det befintliga röret skapas en ny hård yta i samband med att den flytande plasten har härdat.

FÖRBEREDELSER OCH GENOMFÖRANDE AV RELINING MED SPRUTMETODEN
Reliningen sker i ett fåtal givna steg.
1. Först kommer våra erfarna medarbetare till den aktuella byggnaden. Man stänger av eller leder om avloppen i de berörda delarna.
2. Vi går ner i röret via befintliga anslutningar. Röret rensas med fräsning och inspekteras sedan med kamera.
3. Med en enkel och jämn sprutning ger vi sedan det befintliga röret en ny slät yta som fyller i hål och tätar sprickor. Sprutning upprepas därefter två gånger för önskat resultat.
4. På bara några timmar bildas ett nytt, hårt och fodrat rör som är klart att användas. Snabbt ordnat och med upp till 10 års garanti.
DOKUMENTATION
Innan avloppet åter sätts i bruk, inspekteras det med kamera för att säkerställa att de svenska branschkraven ByggAMA ABF 06 uppfylls. Som en garanti får du både ett certifikat och en kopia på inspektionsfilmen.
VARSAMT OCH FÖRSIKTIGT
Vi jobbar i andras hem dagligen och hos oss för det med sig stor respekt för hur man måste jobba. Vi informerar alltid i förväg om att vi ska komma och under själva arbetet ser vi till att tillhandahålla telefonnummer till namn till oss som gör just detta jobb. Vi vill vara lättillgängliga och synliga samtidig som vi är vill lämna varje hus och lägenhet lika fri från smuts och rester som det var när vi startade arbetet. Allt avfall tar vi med och återvinner eller deponerar korrekt och du och/eller dina hyresgäster kan bara njuta av de nya välfungerande avloppen.

Vill du veta mer eller boka ett första möte kontakta oss via formuläret till höger eller ring 011-19 32 00!