Relining under hus

VAD RELINAR MAN UNDER HUSET?

Under ett hus kan alla typer av avloppsrör med fördel relinas. Med ”Strumpmetoden” relinar man genom att ”blåsa ” in ett flexibelt foder som man härdar för att skapa ett nytt hårt rör i det befintliga röret. Även under huset slits avloppssystem. Vi hjälper dig att rädda slitna och svårtillgängliga rör.

RELINING MED INFODRING
Reliningen sker i ett fåtal givna steg.

  1. I första steget inspekteras röret med kamerautrustning och ger dig status på huvudledningen.
  2. I steg två rensar vi bort rost, cement och rötter.
  3. I nästa steg blåser vi in det flexibla fodret/”strumpan”. I det befintliga röret skapar vi snabbt ett nytt hårt rör som är testat för att hålla i decennier.
  4. Som sista moment öppnar vi sedan upp alla instick till den nya täta ledningen med en fräsrobot.

 

DOKUMENTATION
Innan avloppet åter sätts i bruk, inspekteras det med kamera för att säkerställa att de svenska branschkraven ByggAMA ABF 06 uppfylls. Som en garanti får du både ett certifikat och en kopia på inspektionsfilmen.

 

VARSAMT OCH FÖRSIKTIGT
Vi jobbar i andras hem dagligen och hos oss för det med sig stor respekt för hur man måste jobba. Vi informerar alltid i förväg om att vi ska komma och under själva arbetet ser vi till att tillhandahålla telefonnummer till namn till oss som gör just detta jobb. Vi vill vara lättillgängliga och synliga samtidig som vi är vill lämna varje hus och lägenhet lika fri från smuts och rester som det var när vi startade arbetet. Allt avfall tar vi med och återvinner eller deponerar korrekt och du och/eller dina hyresgäster kan bara njuta av de nya välfungerande avloppen.

Vill du veta mer eller boka ett första möte kontakta oss via formuläret till höger eller ring 011-19 32 00!