Teknik, fakta & garanti

RELINING ELLER STAMBYTE?
Reliningen skiljer sig från stambytet. Man behöver inte bryta upp golv och väggar. Arbetet tar bara cirka en dag per lägenhet och alla kan bo kvar i fastigheten.

 

MED TV-INSPEKTION SER VI LEDNINGENS STATUS OCH BEHOV
I fastigheter som har några decennier på nacken kryper ett stambyte allt närmare. Hur stort slitaget verkligen är, kan bara en videoinspektion ge klart besked om:

  • Finns det rost?
  • Finns det sprickor?
  • Hur tjock beläggning har bildats?
  • Behöver röret bytas?
  • Går det att renovera?
  • Räcker det med att spola?

 

TEKNIS FAKTA OM DE MATERIAL VI ANVÄNDER FÖR ATT INFODRA/RELINA AVLOPPSRÖR MED STRUMPA
Vi använder oss huvudsakligen av en teknik som innebär att vi relinar röret med ett flexibelt foder (strumpa) eller en liner som det kallas på fackspråk. Strumpan impregneras först invändigt med epoxi. Med hjälp av specialutrustning vränger vi in strumpan i det befintliga röret. Strumpan klistrar sig mot insidan på det befintliga röret och får sedan stå under tryck under några timmar för att härda. Resultatet blir en hård och glatt yta med likvärdiga egenskaper som hos ett industritillverkat plaströr.

Vi använder oss av ett flertal olika modeller av liners med olika egenskaper, beroende på vilken typ av rör som ska infodras. Med liners kan vi i dagsläget infodra rör mellan dimensionerna 75mm upp till 225 mm där vi den slutliga linertjockleken blir 3 till 5mm.

HÅLLBARHET OCH GARANTI
Rörinfodring med liner/relining är ingen ny teknik utan har funnits sedan mitten av sjuttiotalet. Vi ger upp till 10-års garanti på våra arbeten men livslängen på ett infodrat rör uppskattas till runt 50 år.

BESTÄNDIGT OCH HÅLLBART ÖVER LÅNG TID
En referens till att tekniken är tillförlitlig och hållbar är en utvändig avloppsledning i Norrköping som infodrades 1975 och blev en av de allra första i kommunen, ledningen är i gott skick än idag. Anledningen till infodringen var en krosskada på ledningen som också börjat deformeras. Risken var stor att röret skulle kollapsa eftersom ledningen låg mycket djupt och marktrycket var stort. Beslutet blev att infodra röret. Denna ledning har sedan dess inspekterats vartannat år, bara för att förvissa om att den deformation som blev innan infodringen inte ökat. Trots att det gått mer fyrtio år sedan infodringen ser det röret identiskt ut idag, vilket kanske kan ge en fingervisning om teknikens beständighet.