Underhåll av större ledningar

EFFEKTIV UTRUSTNING FÖR RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV LEDNINGAR
Med den mest effektiva utrustningen som finns på marknaden utför Wilssons Åkeri rengöring av ledningar, planerade underhåll av dag- och spillvattenledningar i kommunala såväl som enskilda ledningar (tex samfälligheter, vägföreningar) åtgärdar akuta avloppsstopp med våra anpassade bilar och inspektionsrobotar.

SPOLA MED OLIKA TRYCK OCH VATTENFLÖDE
Vi spolar med tryck på mellan 50 och 220 bar och kan variera vattenflödet mellan 20 och 550 liter/minut. Ledningsdimensioner på 150 mm – 1200 mm.